Locul de desfasurare
Lucrarile Congrsului vor avea loc in Amfiteatrele Universitatii de Medicina si Farmacie Craiova. Accesul participantilor la lucrari si la programul social va fi permis numai pe baza ecusonului primit la inregistrare.

Inregistrarea
Va incepe miercuri , 21 septembrie 2005, orele 12.00-17.00, la reprezentantii comitetului local de organizare, la hotelurile recomandate de agentia organizatoare, precum si la Secretariatul Congresului, cu sediul la Facultatea de Medicina, str. Maresal Ion Antonescu nr.66 Scretariatul va fi deschis si in zilele de 22-24 septembrie, orele 07.30-20.00

Limba oficiala
Romana si Engleza
Se va asigura traducerea simultana romana-engleza
pentru invitatii din strainatate.

Certificatele de creditare
recunoscute de Colegiul Medicilor din Romania, vor fi eliberate participantilor la Secretariatul Congresului, incepand din 23 septembrie ora 15.00. Expozitiile de aparatura medicala, produse farmaceutice si carte medicala vor fi deschise inre 22 septembrie ora 9.00 si 24 septembrie ora 13.00.

Taxa de participare
75 € pentru membrii ai SRN
50 € pentru rezidenti nefrologi si din alte specialitati
100 € pentru nonmembrii SRN

            Talon de inscriere detalii..
Medic primar medicina interna si nefrologie, medic sef Compartimentul clinic
Nefrologie-Clinica a II-a Medicala si al Centrului de Hemodializa-Spitalul
Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Conferentiar Universitar U.M.F.


» Resume

» Informatii stiintifice

Rezumatele
 • Participantii sunt rugati sa transimta rezumatele in limba romana
  (OBLIGATORIU CU CARACTERE ROMANESTI)
  si engleza conform instructiunilor de mai jos.
Cerinte generale
 • textul trebuie sa fie in format Microsoft Word, cu fonturi de 10p
  Times New Roman, la spatiul de 1 rand, fara a se folosi bolduri sau italice.
Note speciale la "titlu si autor"
 • titlul va fi editat cu fonturi de 12p Times New Roman cu litere mari
 • in nume sau in denumire, se va folosi doar prima litera mare dupa care
  se folosesc litere mici (ex. A.I.Ionescu)
 • textul va fi editat cu fonturi de 10p Times New Roman si autorul
  va fi subliniat. Va rugam sa nu adaugati alte titluri profesionale.
 • la finalul rezumatului, va rugam sa specificati numele vorbitorului
  institutia, numarul de telefon si fax si adresa de e-mail.
Rezumatul va avea urmatoarea structura
 • scop, materiale si metoda, rezultate si concluzii
 • rezumatul nu va depasi 320 cuvinte
  (titlul si numele autorului nu sunt luate in considerare)
Rezumatele vor fi transmise:
 • prin e-mail la adresa: grauntanucorina@yahoo.com
Acceptarea rezumatelor si conditiile de prezentare (inclusiv pentru postere)
vor fi comunicate la inceputul lunii iulie.

Home   |    Info   |    Program social   |    Program stiintific   |    Contact

Copyright(c)2004,Internet Oltenia. All rights reserved.